Privatlivspolitik


1. Om Kester Thomas ApS og Kester Club

Kester Thomas ApS (Kester Thomas) er en champagne- og cocktailbar beliggende på Studiestræde 9, 1455 Kbh.

Det primære formål for Kester Thomas er at drive en bar, der giver barens gæster nogle gode oplevelser, ofte også i form af særligt tilrettelagte events, såsom smangninger, private events, kunst- og musikoplevelser.
 

Kesterclub.dk er en del af champagne og cocktailbaren og skabt med et ønske om at give barens gæster og andre kunder i Danmark for også at kunnen nyde noget af barens særlige stemning og de gode produkter hjemme privat.

I forbindelse med administrationen af salg af champagne, cocktails, events mm, inspiration og vidensdeling via sites, sociale medier som facebook, Instagram og LinkedIn indsamler og behandler Kester Thomas ApS personoplysninger. Oplysningerne indsamles med henblik på at sikre bedst mulig service for kunder og øvrige besøgende på de de to sites Kesterthomas.com og kesterclub.dk samt naturligvis inde på baren i Kbh.

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik, kan du kontakte os her:

Kester Thomas ApS
Studiestræde 9
1455 København
Telefon: 53843993
E-mail: hello@kesterthomas.com

2. Datasikkerhed

For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er kunde hos Kester Thomas ApS og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

3. Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved hjælp af en identifikator, fx et navn, et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er unikke for en given persons identitet.

4. Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?

De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med dit kundeforhold hos Kester Thomas ApS.
Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at Kester Thomas ApS vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dit kundeforhold.

Kester Thomas ApS indsamler og behandler alene almindelige personoplysninger som led i administrationen af baren Kester Thomas og de to tilhørende hjemmesider. Kester Thomas ApS indsamler og behandler således ikke følsomme personoplysninger, oplysninger om strafbare forhold eller oplysninger om CPR-numre som led i administrationen af Kester Thomas og kesterclub.dk.

Kester Thomas ApS vil i forbindelse med dit kundeforhold hos Kester Thomas ApS typisk indsamle følgende oplysninger:

• Kundeoplysninger:  Oplysninger, som du giver os, når du opretter dig som kunde hos Kester Thomas ApS fx online via hjemmesider, herunder kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mail­adresse), bankoplysninger, oplysninger, som du giver os omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os om dit kundeforhold hos Kester Thomas ApS.

5. Brug af dine personoplysninger

Kester Thomas ApS behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Kester Thomas ApS behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit kundeforhold hos Kester Thomas ApS eller nødvendigt i henhold til gældende ret.

• Kundeadministration – Oprettelse og administration af dit kundeforhold med Kester Thomas ApS  herunder opretholdelse af vores kunderegistre, fakturering, inkasso, levering markedsføring, statistik mv. Alle statistikker og analyser udarbejdes i anonymiseret format og indeholder derfor ikke oplysninger, der kan henføres direkte til dig som person.

• Overholdelse af gældende love og regler – Overholdelse af love og regler, som Kester Thomas ApS er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler.

Kester Thomas ApS bestræber sig på at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os om eventuelle ændringer i dine personlige forhold (fx ændring af adresse eller betalingsoplysninger), således at vi kan sikre, at dine personoplysninger altid er korrekte og opdaterede.

6. Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger

Kester Thomas ApS behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag: (1) Indgåelse eller opfyldelse af dit kundeforhold tilKester Thomas ApS, (2) hensynet til Kester Thomas ApS legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor, og (3) opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som Kester Thomas ApS er pålagt. Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser med hensyn til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere.

7. Deling af personoplysningerne

Kester Thomas ApS videregiver alene oplysningerne, i det omfang det er nødvendigt for at administrere firmaets aktiviteter til fordel for dig som kunde, herunder for at kunne levere bestilte varer til Kester Thomas ApS´ s kunder – fx videregives informationer om navn, adresse og telefonnummer såfremt oplyst til Pakkelabels.dk og div. fragtfirmaer som GLS, PostNord og Vingaloppen med henblik på levering. Ligeledes videregives mailadresser for at give Kester Thomas ApS´s kunder mulighed for at følge bestilte varer via div. Track & Trace hos fragtfirmaer som GLS og PostNord.

Kester Thomas ApS kan desuden videregive og/eller overlade dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores virksomhed, fx i forbindelse med ekstern administration af vores IT-systemer, analyseopgaver, markedsføringsopgaver, inkasso, kreditvurdering, revision, juridisk bistand mv.

Kester Thomas ApS overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

8. Dataintegritet og -sikkerhed

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med kontrol bogføring og fakturering mv.

Det er Kester Thomas ApS´s  politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

9. Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som Kester Thomas ApS er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, herunder gøre indsigelse mod automatiserede afgørelser og profilering eller mod anvendelse af dine personoplysninger til direkte markedsføring. Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på hello@kesterthomas.com. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Klage over Kester Thomas ApS´s behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk

10. Opdateringer

Kester Thomas ApS evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger.

Hvem er vi

Vores webstedsadresse er: https://www.kesterclub.dk.

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det

Kommentarer

Når besøgende skriver kommentarer på webstedet, indsamler vi de data, som vises i kommentarformularen, og også den besøgendes IP-adresse og browserens user agent string for at hjælpe med at opdage spam.

En anonymiseret streng som er oprettet ud fra din e-mailadresse (også kaldet et hash), kan leveres til Gravatar tjenesten for at se om du bruger denne. Gravatar tjenestens privatlivspolitik er tilgængelig her: https://automattic.com/privacy/. Efter godkendelse af din kommentar, vil dit profilbillede være synligt for offentligheden sammen med din kommentar.

Medier

Hvis du uploader billeder til webstedet, så bør du undlade at uploade billeder med indlejrede lokalitetsdata (EXIF GPS) inkluderet. Besøgende på webstedet kan downloade og udtrække alle lokalitetsdata fra billeder på webstedet.

Kontaktformularer

Cookies

Hvis du skriver en kommentar på vores websted, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmeligehed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år.

Hvis du besøger vores loginside, opretter vi en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accepterer cookies. Denne cookie indeholder ingen personlige data og slettes, når du lukker din browser.

Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Login cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookierne forsvinde.

Hvis du redigerer eller udgiver en artikel, vil en yderligere cookie blive gemt i din browser. Denne cookie indeholder ikke nogle personlige data og opgiver simpelthen indlægsID på den artikel, du lige har redigeret. Den udløber efter 1 dag.

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Analytics

Hvem vi deler dine data med

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

Hvor længe vi gemmer dine data

Hvis du skriver en kommentar, så bliver kommentarer og dens metadata bevaret på ubestemt tid. Dette er så vi kan genkende og godkende enhver opfølgende kommentar automatisk i stedet for at have dem i en moderationskø.

For brugere som opretter sig på vores websted (om nogen), gemmer vi også den personlige information de giver til deres brugerprofil. Alle brugere kan se, redigere, eller slette deres personlige information til enhver tid (med den undtagelse at de ikke kan ændre deres brugernavn). Webstedets administratorer kan også se og redigere den information.

Hvilke rettigheder har du over dine data

Hvis du har en konto på dette websted, eller har skrevet kommentarer, kan du bede om en eksporteret fil med de personlige data vi har liggende om dig, heriblandt alt data, du har givet os. Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.

Hvor vi sender dine data

Besøgendes kommentarer kan muligvis blive kontrolleret af en automatisk spam-genkendelse tjeneste.

Din kontaktinformation

Yderligere information

Hvordan vi beskytter dine data

Hvilke databrudsprocedurer vi har på plads.

Hvilke tredjeparter vi modtager data fra

Hvilke automatiserede beslutninger og/eller profilering vi foretager med brugerdata.

Industriregulative krav om fremlæggelse